top of page
Shot 2564-05-25 at 16.51.59.png

12 ZODIAC

เรื่องย่อ

จักรวาล 12 นักษัตรประกอบไปด้วยภาพยนตร์ 8 เรื่องที่บอกเล่าเรื่องราวการของวีรษุรุษกลุ่มต่างๆ ที่แม้จะอยู่กันต่างช่วงเวลา และมิติ แต่พวกเขาต่างกำลังค้นหาตนเอง และความหมายของชีวิต 

Shot 2564-05-25 at 16.38.32.png

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผลิตผลงาน

IMG_Final_PNG.webp
bottom of page