top of page

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่าน (“ท่าน”, “ผู้ใช้งาน”) ใช้ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
เราขอให้ท่านอ่านข้อมูลข้างล่างอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าเราเก็บและใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์และแพลทฟอร์มอื่นๆ ของเรา เช่น Mobile Website (ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์ของเรา”) อย่างไร
เราจึงได้จัดทำนโยบายคุกกี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจและมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา 
ทั้งนี้ เราอาจอัพเดท และแก้ไขนโยบายคุกกี้ของเราฉบับนี้ (“นโยบายคุกกี้”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลาโดยประกาศนโยบายคุกกี้ฉบับล่าสุดที่  https://th.tandbmediaglobal.com/cookie-policy ดังนั้น โปรดเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบนโยบายคุกกี้ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โปรดทราบว่านโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่ https://th.tandbmediaglobal.com/privacy-policy เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

คุกกี้คืออะไร 
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ใน บราวเซอร์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราใช้คุกกี้ในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล เช่นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของเราในอดีต ทั้งนี้ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน 
ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ทั้งสองประเภท คือ คุกกี้ของเราเอง (https://th.tandbmediaglobal.com/cookie-policy) และ คุกกี้ของบุคคลภายนอก (https://th.wix.com/about/cookie-policy) โดยเราไม่สามารถเข้าถึงคุกกี้ที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกได้ และบุคคลภายนอกนั้นมีนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเอง

ประเภทของคุกกี้ 
1.     คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
คุกกี้ประเภทนี้ คือ คุกกี้ที่สำคัญต่อเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่จะทำให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าฟังชั่นและความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างได้มาตรฐาน

2.     คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้เพื่อสร้างเพื่อให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์จากท่าน โดยจะเก็บข้อมูล เช่น จำนวนผู้ใช้งาน สัดส่วนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว แหล่งที่มาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

3.     คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ 
คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราจดจำสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้เลือกในอดีตและกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เช่น จดจำภาษาที่เลือกใช้ เป็นต้น

4.     คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย/โฆษณา 
คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อรวบรวมความสนใจของผู้ใช้งาน และกำหนดเป้าหมายและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน
สำหรับเรื่องระยะเวลาการเก็บคุกกี้นั้น คุกกี้แบบเซสชั่นนั้นจะเก็บไว้ชั่วคราวและจะลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดบราวเซอร์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ จะถูกเก็บเท่าที่จำเป็นและภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยท่านมีสิทธิลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการที่ระบุในหัวข้อข้างล่างนี้ 
รายชื่อคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ซึ่งได้รับการเข้าชมขอให้เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เพื่อให้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราจะเป็นผู้กำหนดคุกกี้เหล่านั้นที่เรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากโดเมนที่คุณกำลังเข้าชม เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการตลาดของเรา ยิ่งไปกว่านั้น เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
คุกกี้จากบุคคลที่หนึ่ง:
Name
Purpose
Duration
Category
_AVID
used to generate user-id for non-authenticated user
3 months
essential
_ansPAID
used to identify logged in users (Wix help center)
3 months
essential
_AC
used to authenticate logged in users (Wix help center)
15 days
essential
_WAGU
used to identify users on support channels
7 days
essential
_WAT
used to identify logged in users (Wix help center)
14 days
essential
SSR-caching
used to indicate the system from which the site was rendered
1 minute
essential
_wixCIDX
used for system monitoring/debugging
3 months
essential
_wixVIDX
used for system monitoring/debugging
3 months
essential
_wixAB3
used to save the state of the experiments the user has at Wix.com platform
6 months
essential
_wixAB3|<GUID>
used to save the state of the experiments the user has at Wix.com platform
4 hours
essential
hs
used for security
session
essential
wixLanguage
used in connection with customer login
12 months
essential
_wix_browser_sess
used to system monitoring/debugging
session
essential
svSession
used in connection with user login
session
essential
wixRec
used for system effectiveness measurement
2 hours
essential
wixvertical
used in connection with premium package picker
12 months
essential
_wixUIDX
used for support assistance identification
3 months
essential
wixMagento
used to save user state when using eCom
session
essential
wixClient
used to identify logged in users
14 days
essential
fedops.logger.sessionId
used for stability/effectiveness measurement
12 months
essential
_ASID
used to system monitoring/debugging
1 day
essential
XSRF-TOKEN
used for security
Session
essential
wixSession2
used in connection with user login
15 days
essential
userType
used to identify logged in users
3 months
essential
คุกกี้จากบุคคลที่สาม:
Name
Purpose
Duration
Category
_wsbi
https://www.facebook.com/policy.php
Marketing Facebook tracking cookie
2 years
_fbc
https://www.facebook.com/policy.php
Marketing Facebook tracking cookie
2 years
_fbp
https://www.facebook.com/policy.php
Marketing Facebook tracking cookie
2 years
_gat
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
2 years
_gid
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
2 years
_utm*
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
2 years
__utma
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
2 years
__utmb
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
30 minutes
__utmc
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
Session
__utmv
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
2 years
__utmz
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
6 months
_gcl_aw
https://policies.google.com/privacy
Google Universal Analytics
Session
TS*
https://support.f5.com/csp/article/K13693
Security
Session
_px
https://www.perimeterx.com/privacy/
Security
1 day
_px3
https://www.perimeterx.com/privacy/
Security
10 minutes
_pxvid
https://www.perimeterx.com/privacy/
Security
18 months
New Relic
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
System performance
12 months
_ym_*
https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
Marketing Yandex Metrica
12 months
_ym_uid
https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
Marketing Yandex Metrica
12 months
_wpbi
https://www.facebook.com/policy.php
Marketing Facebook tracking cookie
2 years
bottom of page