top of page

บูลคาร์บอน โซไซตี้ ร่วมกับ เชลล์ฮัทฯ LAST IDOL THAILAND ตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล


สมาคมบูลคาร์บอน โซไซตี้ ร่วมกับ เชลล์ฮัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และกลุ่มศิลปิน LAST IDOL THAILAND ตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล ณ ชายหาดกังหันลม (บ้านอำเภอ) ตำบลนาจอมเทียน ที่จัดขึ้นโดย MQDC พัทยา วิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ เครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาขยะทางทะเล และทำให้ชายหาดกลับมาสะอาด

โดยสมาคมบลูคาร์บอน โซไซตี้ ได้ร่วมเป็นวิทยากรพูดถึงเรื่องความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาขยะทะเล และ ประเด็นเรื่องของภาวะโลกเดือด ที่โลกกำลังเผชิญปัญหาในตอนนี้

0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page