top of page

MQDC Idyllias ก้าวที่ยิ่งใหญ่ สู่โลกเสมือนจริงใบใหม่ “เมตตาเวิร์ส”

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดตัวโครงการ MQDC Idyllias โครงการเมตาเวิร์สที่พัฒนาโดย MQDC Metaverse Corporation Limitedโลกเสมือนใบใหม่ Metta-verse หรือ เมตตาเวิร์ส โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นโลกที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกรุณาอารี และปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขต่อกัน ให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ในการสร้างโลก Idyllias


“จุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างโลกแห่งนี้ขึ้นคือการสะท้อนความหมายคำว่า สถานที่สุขสงบ ตามความหมาย Idyllias โดยมีความสวยงามและน่าจดจำให้เกิดขึ้นบนโลก เป็นโลกที่ทุกคนจะมีความสุข มีความปรารถนาดีต่อกัน รวมถึงสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนให้แก่ “เมตตาเวิร์ส” ช่วยขจัดปัญหาที่เผชิญอยู่ในโลกแห่งความจริง” นายวิสิษฐ์กล่าวความก้าวหน้าในครั้งนี้ของ MQDC Idyllias ช่วยเน้นย้ำให้เห็นถึงเป้าหมายของ MQDC ที่ขยับขยายจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก สู่การก้าวเป็นผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่ แสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของทุกชีวิตในสังคมให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ


การพัฒนาโครงการ MQDC Idyllias เป็นการต่อยอดเชิงนวัตกรรมของ MQDC นำองค์กรเดินหน้าสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน นำโลกและสังคมไปในทิศทางตามปรัชญา “For All Well-Being”


Idyllias ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อโครงการสำหรับ virtual real estate อย่างเดียว แต่เป็นโครงการที่ผู้ใช้งานจะได้รับความสุขที่สามารถเชื่อมโยงกับโลกความจริงแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้ทางบริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่มีข้อจำกัดในโลกจริงให้แก่ผู้ใช้บริการในโลกเสมือนได้เต็มที่ ขณะเดียวกันก็สิ่งที่พัฒนาบน Idyllias ก็สามารถเชื่อมต่อไปยังโลกความจริงได้ด้วยโลก Idyllias ได้รับการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “Internet of Place” ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางรวมบริการสำหรับท่องโลกเสมือนแบบครบวงจร มีการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ โดยผู้ใช้งานสามารถพบปะรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ รองรับการจับจ่ายทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน Idyllias เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนทั้งในด้านความบันเทิง อสังหาริมทรัพย์ ไปจนสุขภาพ คาดว่าจะเปิดตัวต้นแบบในไตรมาส 2 ปี 2566


ปัจจุบัน MQDC Idyllias อยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ และแน่ใจว่าผู้ใช้งานจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกแสนสุขแห่งอนาคตตามที่คาดหวัง โดยมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2567 อีกทั้งในอนาคต MQDC Idyllias จะเชื่อมต่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล “ทรานสลูเซีย เมตาเวิร์ส ” ที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยบริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ความบันเทิงและซีรีส์แอนิเมชั่นระดับโลก


ทาง MQDC ได้เริ่มพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเมตาเวิร์สมานับแต่ปี 2564 โดยในปีที่ผ่านมาได้ประกาศความร่วมมือกับ เอคเซนเชอร์ บริษัทผู้ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อยกระดับการพัฒนาโครงการเมตาเวิร์สให้แก่ทางบริษัท MQDC ถือเป็นความร่วมมือก้าวสำคัญในการขยายองค์กรสู่ธุรกิจใหม่


ภายในเมตาเวิร์สนี้ MQDC จะไม่ใช่เพียงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์ไร้ขีดจำกัดของโลกใบใหม่ให้แก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ตลอดจนพันธมิตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในโลกแห่งนวัตกรรมเชื่อมต่อโลกความจริงและโลกเสมือนไว้ด้วยกันแห่งนี้อีกด้วย0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page