top of page

Pay It Forward #2 เชิญร่วมบริจาคช่วยโรงพยาบาลสนาม 37 แห่ง สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิอริยวรารมย์ ร่วมกับ บริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Pay It Forward ส่งต่อความสุขครั้งที่ 2 ตอน “HELP AND HOPE ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” เพื่อสมทบทุนจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์จำเป็นที่กำลังขาดแคลน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามทั้งหมด 37 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเริ่มต้นการรับบริจาคเพียง 37 บาท


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ทำให้ทุกภาคส่วนต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน หลังจากโครงการ Pay It Forward ครั้งที่ 1 ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคกว่า 19 ล้านบาท ไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤตและเครื่องช่วยหายใจแบบ ‘High Flow’ จำนวน 80 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาผู้ป่วยล้นมือ และการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว โครงการฯ ครั้งที่ 2 นี้ จะนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลน เช่น สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ชุด PPE/CPE ถังออกซิเจนพร้อมชุดอุปกรณ์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทดิจิตอล และหน้ากาก N95 เป็นต้น ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพ 12 แห่ง นนทบุรี 3 แห่ง ปทุมธานี 7 แห่ง สมุทรปราการ 2 แห่ง สมุทรสาคร 6 แห่ง สมุทรสงคราม 2 แห่ง และนครปฐม 5 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลสนามเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการรองรับและช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย


คุณเอกศิษฐ์ เฉลิมรัฐวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอยู่มากในขณะนี้ ทำให้การหาเตียงในโรงพยาบาลทั่วไปเป็นไปได้อย่างยากลำบาก การรักษา และอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่เป็นด่านหน้าในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีไม่เพียงพอ ดังนั้นโรงพยาบาลสนามที่ทางภาครัฐและเอกชนกำลังเร่งดำเนินการจัดสร้างจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะสามารถนำไปช่วยสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นเหล่านั้นได้ โดยแต่ละภาคีเครือข่าย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และขอขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมือกับโครงการนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน”


เพียงคนละเล็กคนละน้อย ร่วมกันส่งแรงใจ เพื่อพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน หากท่านประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนโครงการครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธรักษา (กระแสรายวัน) เลขที่ 133-3-15831-7 และส่งรายละเอียดการบริจาคได้ที่ LINE official Pay It Forward (สลิปการโอน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ ใบเสร็จสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้)

0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page