top of page

T&B Media Global จับมือ MQDC เปิดตัวอภิมหาโปรเจค Metaverse Translucia โลกเสมือนแห่งอนาคต


ด้วยความพร้อมจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่ทาให้สามารถขยายศักยภาพของ การสร้างจินตนาการไร้ขอบเขตเชื่อมต่อโลกปัจจุบันสู่โลกเหมือนจริงทางดิจิทัล ดังที่บริษัทชั้น นาของโลกกาลังมุ่งสร้างโลกเสมือนจริงของตัวเองนั้น


ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) (T&B Media Global) บริษัท Entertainment รายใหญ่ที่มี ความรู้ ความชานาญ ด้านการสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมหลายด้าน รวมถึงล่าสุดได้นาบริษัทลูกที่ พัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้าซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (NASDAQ) ประกาศปักธงและทุ่มทุนสร้างอาณาจักรโลกเสมือน (Metaverse) "Translucia" ซึ่งเป็นโลก เสมือนสุดจินตนาการ ขึ้นเป็นรายแรกของไทย โดย Phase แรกเงินลงทุนจะไม่ต่ากว่า 10,000 ล้านบาท และจะพัฒนาต่อเนื่องจนสร้างมูลค่าอาณาจักรไม่ต่ากว่า 100,000 ล้านบาท

"Metaverse" เรียกได้ว่าเป็นเมกาเทรนด์ใหม่ของโลก ซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมพร้อมที่ จะนาเทรนด์นี้มาใช้ในภาคธุรกิจ และรวมถึงการพัฒนาสังคม และผมมั่นใจว่าจะทาให้ โลกธุรกิจในอนาคตเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง เหมือนเป็นโลกแห่งเวทมนตร์ ที่เนรมิตทุกอย่างให้เป็นจริง ทุกคนจะมีความสุขที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีสุขภาพที่ดี มี โอกาสสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้พอเพียงทาให้ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืนที่สร้าง เองได้ และได้รับความตื่นตาตื่นใจในโลกเสมือนจริงนี้ เราเรียกมันว่า "Translucia"ซึ่ง จะเป็นโลกเสมือนที่สร้างจากโลกที่หลายๆคนฝันให้เกิดขึ้นจริง"

"Translucia" จะเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและโลกธุรกิจ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญต่อ ประสบการณ์การใช้ชีวิต จะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน (Virtual World) ที่สามารถส่งผลให้เกิดเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ หลากหลาย มาผสมผสาน กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใน รูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องไลฟ์สไตล์ของทุกคน รวมถึงการทางาน การสร้างสังคม ความบันเทิง และทากิจกรรมต่างๆ แบบไร้รอยต่อ โดยอาศัย Metaverse เป็นประตูหรือ Gateway สู่สังคมที่ เราตั้งใจพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพอย่างยั่งยืน

สำหรับพันธมิตรรายแรกของ Translucia คือภาคอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทรายใหญ่ MQDC โดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ถือว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศ ไทย ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บน Metaverse


คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (MQDC) เชื่อมั่นว่า "Metaverse" จะมาขับเคลื่อน และ พลิกโฉมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในทุกวงการอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Entertainment

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรีเทล หรือแม้กระทั่งธุรกิจ Healthcare โดยอุตสาหกรรมและธุรกิจ ต่างๆ จะสามารถใช้ "Metaverse" เป็นเครื่องมือที่จะสร้าง Division ธุรกิจใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทางการตลาด และสร้างโซลูชั่นต่างๆในทุกมิติรวมไปถึงการสร้างสรรสังคมที่ดี เกินกว่าที่เราจะ จินตนาการได้


MQDC จะเป็น Property Developer รายแรกที่จะเข้ามาจับจองพื้นที่ใน Translucia และ พัฒนาเมืองขึ้นมาในโลกเสมือนแห่งนี้ โดยเตรียมที่จะสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมา คือ MQDC Metaverse เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองและโครงการอสังหาริมทรัพย์เหนือจินตนาการ แห่งนี้


โดยกล่าวว่า " MQDC Metaverse จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลกที่จะมี การสร้างและพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างโครงการในโลกจริงและโลกเสมือน สิ่งที่โลก จริงไม่สามารถเกิดได้ จะเกิดขึ้นในโลกเสมือนแห่งนี้ เราตั้งใจที่จะทาให้โลกเสมือนนี้ เป็นโลกที่งดงามไปด้วยจินตนาการ เต็มไปด้วยความสุข และเป็นสังคมที่ดี และเรายัง สามารถใส่จินตนาการเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ลูกค้า สามารถเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดมิเนียมได้ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน มีการเชื่อมต่อ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เข้าด้วยกัน สิ่งนี้จะทาให้เราสามารถสร้างโลกที่เป็น Happiness, Sustainovation และ Well Being ได้อย่างสมบูรณ์แบบ"


ทางบริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด ได้จัดตั้งบริษัทลูกคือ บริษัท ทรี รูทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ กรุ๊ป จากัด (Tree Roots Entertainment Group) และสร้างทีม Venture builder ภายใต้ชื่อบริษัท วาซาบิ โกลบอล อินโนเวชั่น เวนเจอร์ส จากัด (Wasabi Global Innovation Ventures) เพื่อทาหน้าที่พัฒนา Metaverse Translucia ต่อไป


สาหรับผู้ที่สนใจในพัฒนาการและความคืบหน้าเกี่ยวกับ Metaverse ทางบริษัทผู้พัฒนา Metaverse “Translucia” ส า ม า ร ถ ห า ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก www.metaversethailand.com, Facebook/TheMetaverseThailand ที่กาลังอยู่ระหว่างพัฒนาอยู่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามา อ่านข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ตลอดจนพัฒนาเป็นชุมชน Metaverse Community แห่งแรกในไทย

0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page