top of page
TSR_0010_0250.Master_cmp.1055.jpg

เรื่องย่อ

ในช่วงเวลาของการสำรวจเส้นทางตะวันออกอันไกลโพ้นอันโด่งดังของมาร์โคโปโลในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 เส้นทางสายไหมถูกสร้างขึ้น ตามด้วยการเดินทางของเด็กสาวหัวแข็งนามว่า    ซิว    แต่เมื่อสถานการณ์บังคับให้เธอต้องเดินทางกลับไปยังประเทศจีนเพื่อตามหาครอบครัวของเธอ ซิวจึงต้องออกเดินทางไปตามเส้นทางสายไหมในตำนานกับการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยเพื่อนใหม่ และภัยอันตรายมากมายนับไม่ถ้วน แต่ซิวกุมกุญแจที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางของประวัติศาสตร์มนุษย์ด้วยความไม่รู้ตัว ซึ่งกุญแจนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนสมดุลของอำนาจในโลกยุคโบราณให้กลับมาคงเดิม

ตัวอย่าง

bottom of page